Ultrazvučna dijagnostika

Ultrazvučni pregled je sigurna, neinvazivna dijagnostička tehnika koja omogućava dobivanje informacija o unutrašnjoj arhitekturi organa u grudnoj i trbušnoj šupljini. Pregled ultrazvukom ne može zamijeniti druge dijagnostičke metode (poput primjerice rendgenološkog pregleda), nego zajedno sa ostalim dijagnostičkim metodama pomaže u slaganju što kompletnije informacije o zdrastvenom stanju pacijenta.
Izuzetno je važno pravilno pripremiti pacijenta za pregled. On mora biti dobro pozicioniran, a dlaka s regije kroz koju prodiru ultrazvučni valovi mora biti ošišana. Dlaka može sakupiti prljavštinu uslijed čega se prilikom pregleda mogu pojaviti artefakti, a dlaka će također onemogućiti dobar kontakt ultrazvučne sonde i kože pacijenta. Da  se ostvari kvalitetan kontakt sonde ultrazvuka s kožom pacijenta upotrebljavamo specijalni gel jer je zrak izrazito nepovoljna sredina za prolazak ultrazvučnih zraka.

Ukoliko ispunimo gore navedene uvjete, dobivamo kvalitetnu sliku na zaslonu ultrazvučnog aparata.