Rendgen

Radiološka dijagnostika sastavni je dio dijagnostičke ponude naše veterinarske ambulante. U radu se koristimo uređajem marke Philips MCD 105, koji je visoke frekvencije i minimalnog zračenja. Time je i osigurana optimalna zaštita od zračenja kako za pacijente, tako i za vlasnike ljubimaca.

Rendgenske slike su visoke kvalitete, a gotove su u svega nekoliko minuta nakon snimanja, zaslugom automatske razvijačice Protec COMPACT 35.

Rendgenološka pretraga neizostavna je dijagnostička metoda u slučajevima bolesti sustava za pokretanje pasa i mačaka, a također i drugih ljubimaca. Osim toga, izrazito je važna u dijagnozi bolesti srca i pluća kao i organa trbušne šupljine.

Kod bolesti probavnog trakta i mokraćnog sustava također se primjenjuju i kontrastna sredstva, kako bi se na rendgenološkoj snimci što jasnije uočila promjena.