Hematološka pretraga

Pouzdani podaci sadržani u kompletnoj krvnoj slici izuzetno su važni za postavljanje dijagnoze za veliki broj bolesti. Uzorak krvi za kompletnu krvnu sliku uzima se iz velike vene i odmah stavlja u epruvetu koja sadrži antikoagulans, sredstvo koje sprečava zgrušavanje krvi. Najčešće se koriste komercijalno dostupne epruvete s vakumom koje sadrže kalijev etilendiaminotetraacetat, ili kraće EDTA.

Kompletna krvna slika sadrži slijedeće podatke:

  • Ukupni broj crvenih krvnih zrnaca (eritrocita),
  • Ukupni broj bijelih krvnih stanica (leukocita),
  • Broj krvnih pločica (trombocita),
  • Hematokrit,
  • Diferencijalna krvna slika,
  • Broj retikulocita,
  • Koncentracija krvnog pigmenta (hemoglobina),
  • Ostali parametri vezani uz morfologiju eritrocita.

U našem se laboratoriju koristimo hematološkim brojačem marke Serono, tip System 9020+CP. Radi se o elektroničkom brojaču koji se predviđen za upotrebu u veterinarskoj medicini i koji je programiran za analizu krvi 10-tak životinjskih vrsta.

Rezultate kompletne krvne slike u našem je laboratoriju moguće je dobiti svakog dana i to u vrlo kratkom vremenu.